InMotion Ergotherapie

Praktijkadres:
Hürthstraat 11
3203 LH Spijkenisse

Tel.: 06 39 21 36 31
KvK: 24455999

Internet:
www.inmotionergotherapie.nl

E-mail:
info@inmotionergotherapie.nl

Ergotherapie Spijkenisse, specialisaties: Parkinson, copd, reuma, dementie, activiteitenweger
 
InMotion Ergotherapie op Facebook

Specialisaties

- Parkinson
- COPD
- Reuma
- Dementie
- Klachten van over- of onderbelasting: Activiteitenweger
- Handtherapie
- Thuiszorgtherapie (volgt binnenkort)

 

Parkinson:
De ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme zijn chronische aandoeningen die gepaard gaan met toenemende beperkingen. De ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme zijn chronische aandoeningen die gepaard gaan met toenemende beperkingen. Hierdoor kunt u op termijn belemmerd worden in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten. Activiteiten, zoals eten, douchen, schrijven, boodschappen doen, voor de kinderen zorgen en werken kunnen een probleem gaan vormen.  Dit kan komen door bijvoorbeeld problemen in het bewegen, traagheid, vermoeidheid, verminderde flexibiliteit, vergeetachtigheid, depressieve klachten, of moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen.
De werkwijze bij de behandeling van u als client met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme is in grote lijn hetzelfde als de algemeen beschreven werkwijze, maar er zijn wat verschillen. Onderdelen van de behandeling kunnen namelijk zijn:

naar boven

COPD:
Onderzoeken hebben aangetoond dat COPD cliënten vaak beperkingen ervarenOnderzoeken hebben aangetoond dat COPD cliënten vaak beperkingen ervaren op verschillende gebieden, onder andere bij het verplaatsen,  het werk of het huishouden, de zelfverzorging en bij de uitvoer van hobby’s. Kortademigheid is het symptoom dat als het meest belemmerd wordt ervaren. Inspanning geeft een toename van kortademigheid, waardoor activiteiten moeilijker uitgevoerd kunnen worden.  Naar mate de ernst van de ziekte toeneemt, zal u door de kortademigheid in steeds meer activiteiten van het dagelijks leven belemmerd worden. Kortademigheid kan angst voor bewegen geven en ervoor zorgen dat u activiteiten gaat mijden. Daarnaast kan het ook zijn dat u juist uw grenzen overschrijdt omdat u niet wilt toegeven aan uw beperkingen. Vermoeidheid is dan ook een ander symptoom welke u in het dagelijks leven kan hinderen.

De behandeling bij u als client met COPD is gericht op:

Bovenstaand heeft tot doel u kennis en inzicht ten opzichte van uzelf te vergroten en verhogen en u te leren omgaan met uw beperkingen, uitgaande van uw kracht en de activiteiten die u graag wilt doen.

Welke extra informatie hebben wij nodig bij uw aanmelding / verwijzing:
Bij COPD cliënten is er vaak een afgenomen inspanningsvermogen ten gevolge van verschillende oorzaken. Voorafgaand aan de behandeling is het voor ons belangrijk dat wij weten wat de oorzaak van de verminderde belastbaarheid is, zodat wij onze behandeling hierop af kunnen stemmen. De uitslagen van de longfunctie- en inspanningstest, waarbij vernoemd de ernst van de stoornis, klinisch relevante comorbiditeit en de systemische consequenties, zouden wij hierom graag bij de verwijzing van uw arts of medisch specialist ontvangen.

naar boven

Reuma
Door een reumatische aandoening kunt u belemmerd worden in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten.Door een reumatische aandoening kunt u belemmerd worden in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten. Heel gewone zaken, zoals het openen van potten, aankleden,  schrijven, uw kind verzorgen of de uitvoering van uw werk kunnen hierdoor een probleem worden.
Samen met u zoeken wij naar oplossingen voor uw problemen bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten. Wij bekijken samen met u hoe u uw dagelijkse activiteiten zo kunt uitvoeren dat uw gewrichten op een verantwoorde manier worden belast.

De werkwijze bij de behandeling van u als client met reuma is in grote lijn hetzelfde als de algemeen beschreven werkwijze, maar er zijn wat verschillen. Onderdelen van de behandeling kunnen namelijk zijn:

naar boven

Dementie
binnen de ergotherapie is er een behandelprogramma EDOMAH ontwikkeldVoor zelfstandig wonende cliënten met dementie en hun mantelzorgers is er binnen de ergotherapie een behandelprogramma EDOMAH ontwikkeld. Deze richt zich op het verbeteren van de vaardigheden van de cliënt met dementie en de mantelzorger.

Werkwijze
Wij starten altijd met een intakegesprek. Dit gesprek vindt, net als de rest van de behandeling, bij u thuis plaats.  Om de problemen nader te onderzoeken kan het zijn, dat wij bekijken hoe u de dagelijkse activiteiten uitvoert. Nadat de  problemen zijn vastgesteld, wordt in samenspraak met u beiden de doelen voor de behandeling bepaald. Wij kunnen u, als cliënt, nieuwe manieren van handelen aanleren. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt gekeken naar een andere oplossing. Dit betekent  dat u de activiteit leert uitvoeren met behulp van hulpmiddelen, aanpassingen of hulp van anderen. Ook kunnen wij u tevens begeleiden bij het aanvragen van aanpassingen. Aan u, als mantelzorger, kan praktische ondersteuning en advies geven over de uitvoer van de zorg. Tevens kunt u advies krijgen over de omgang met de cliënt  en kunt u informatie krijgen over het ziektebeeld.

Voorbeelden van mogelijke hulpvragen:
Herkent u één of meerdere van de  onderstaande problemen, dan kunnen wij iets voor u betekenen.

Cliënt met dementie

Mantelzorger

naar boven

Klachten van over- of onderbelasting: Activiteitenweger

Klachten van over- of onderbelasting: ActiviteitenwegerInleiding
Iedereen “rent” zichzelf wel eens voorbij. De dagen zijn vol gepland met activiteiten. Als gezond persoon, hoeft dit geen probleem te zijn. Na voldoende nachtrust of bv. een rustig weekend, kan men er weer fris tegenaan. Bij personen met pijn- en/of vermoeidheidsproblematiek is de hoeveelheid activiteiten die ze aankunnen afgenomen. Soms hebben personen moeite om hun dagplanning hierbij aan te passen en vragen advies aan een ergotherapeut.

Wat is de Activiteitenweger?
De Activiteitenweger is een methode ontwikkeld op het hanteren van belastbaarheid en is opgesteld door de poliklinische revalidatie afdeling van Meander Medisch Centrum te Amersfoort.
De Activiteitenweger maakt de belasting voor de dag/week meetbaar. Het geeft u ook een meetbare richtlijn voor het optimaal indelen van uw dag of week. Het werken met de Activiteitenweger zet u aan tot het maken van keuzes en stimuleert ook een actieve houding om een blijvende gedragsverandering te realiseren.

Welk doel kunt u bereiken met de Activiteitenweger?
De methode kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

  1. Het vinden van een balans tussen wat u kunt en wat u doet (belasting/belastbaarheid).
  2. Het opbouwen van activiteiten op een dag (opbouwen belastbaarheid).
  3. Het krijgen van overzicht over al uw activiteiten.

Werkwijze
Om te starten met de Activiteitenweger, is het van belang dat u zelf een gedragsverandering wilt laten plaatsvinden. Dit is een voorwaarde om verder met de Activiteitenweger aan de slag te gaan.
In het begin van de ergotherapie behandeling kijkt de ergotherapeut samen met u welke problemen u in het dagelijks leven tegenkomt. Op basis van deze problemen, stelt u samen doelen op.
Om goed inzicht te krijgen in uw huidige gedrag en het gewenste gedrag, gaat u samen de voor- en nadelen van dit gedrag na. Hierbij is het van belang om hindernissen duidelijk weer te geven.
Na inventarisatie van uw dagelijkse activiteiten kan er gemeten worden op welk basisniveau uw energie-verdeling zit en kan er aan de hand van over- of onderbelasting het gewenste niveau vastgesteld worden. Hierna gaat u met dit gewenste energie-niveau zelf aan de slag met het toepassen van een activiteitenschema in de thuis- c.q. werksituatie. Na evaluatie kan vastgesteld worden in hoeverre de opgestelde doelen behaald zijn.

Denkt u dat de activiteitenweger iets voor u is of wilt u hier meer informatie over, dan verwijzen wij u naar de contactgegevens.

naar boven

Handtherapie

Als u een aandoening of letsel van uw hand, pols of onderarm heeft, kan dit grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren. Vanwege het feit dat de hand en pols een complexe anatomische structuur hebben vraagt de behandeling hiervan een deskundige aanpak. Wij hebben binnen onze praktijk handtherapeuten i.o. die u handtherapie kunnen geven.

Voor wie is handtherapie bedoeld?
Handtherapie is bedoeld voor mensen met diverse klachten aan arm, pols en/of hand. De klachten kunnen veroorzaakt worden door diverse letsels en aandoeningen. Hierbij kunt u denken aan botbreuken van bijvoorbeeld pols of vingers, pees- en zenuwletsels, overbelastingsklachten, slijtage (bijv. CMC artrose), reuma, carpaal tunnel syndroom, de ziekte van Dupuytren, CVA hand of andere neurologische aandoeningen waardoor de handfunctie beperkt is, amputaties, transplantaties etc.

Werkwijze
Handtherapie kan bestaan uit een aantal verschillende invalshoeken:
• Oefentherapie en oefeninstructie
• Littekenbehandeling
• Spalktherapie
• Vergroten van de zelfstandigheid binnen de uitvoer van dagelijkse activiteiten, o.a. werk en hobby.
Diverse aandoeningen worden volgens een richtlijn of protocollair behandeld naar de laatste inzichten en ontwikkelingen.

Doel en behandeling
Handtherapie is er op gericht dat u uw hand weer zo goed mogelijk kan gaan gebruiken bij dagelijkse activiteiten. Hierin spelen wondverzorging, oedeempreventie, littekenbehandeling, oefentherapie en spalkbehandeling een belangrijke rol. Tevens worden adviezen voor praktische problemen in het dagelijks functioneren gegeven en worden zo nodig hulpmiddelen ingezet. Tijdens de behandeling doen wij regelmatig metingen om de vooruitgang op het gebied van beweging, kracht, gevoel en zwelling te beoordelen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van vragenlijsten en meet/testinstrumenten.

naar boven

Thuiszorgtherapie

Meer informatie volgt binnenkort.

naar boven