InMotion Ergotherapie

Praktijkadres:
H├╝rthstraat 11
3203 LH Spijkenisse

Tel.: 06 39 21 36 31
Fax: 0847 35 30 92
KvK: 24455999

Internet:
www.inmotionergotherapie.nl

E-mail:
info@inmotionergotherapie.nl

Kinderergotherapie Spijkenisse Sensomotorische Integratie
 
InMotion Ergotherapie op Facebook

Senso(moto)rische Integratie

De praktijk heeft zich gespecialiseerd in senso(moto)rische integratie en gebruikt deze methode als basis voor behandeling van kinderen.

Senso(moto)rische integratie is de samenwerking tussen waarnemen (zien, voelen, ruiken, horen) en bewegen. Hierdoor wordt iedere handeling mogelijk gemaakt en worden we bewust van onszelf en onze omgeving. Deze methodiek gaat in op de ontwikkeling van kinderen en is daarom uitermate geschikt om problemen in de ontwikkeling van het kind te verhelpen of te ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen bij het kruipen, lopen, (pre)schoolse vaardigheden zoals rekenen en schrijven, wassen, aankleden en eten, of concentratie en gedrag. Iedere ontwikkelingsstap van een kind kan gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingsstappen. Zo kan bijvoorbeeld het niet leren kruipen later van invloed zijn op het schrijven.

Problemen met sensomotorische integratie?

Bij problemen met de sensomotorische integratie is het signaal van het tast- en evenwichtsgevoel te sterk of te zwak. Hierdoor reageren we alsof we in gevaar verkeren, terwijl dat niet zo is, of we geven deze zintuigprikkels te weinig aandacht, terwijl dat wel zou moeten. We richten onze aandacht op een verkeerde manier en merken onze eigen bewegingen onvoldoende op. Hierdoor gebruiken we de informatie uit onze spieren en gewrichten te weinig en ontstaan problemen met de concentratie en het leren van dingen. Hier volgen enkele voorbeelden:

Het tastgevoel waarschuwt te snel voor gevaar.
Deze kinderen zijn gevoelig voor aanraken: hun zintuigprikkels reageren hierop heel snel. Aangeraakt worden, op schoot zitten en knuffelen vinden deze kinderen niet prettig. Daarnaast zijn ze vaak heel kieskeurig wat betreft het eten, hun kleren, die ze al gauw ervaren als ‘kriebelig’. Ze staan ook kritisch tegenover het speelgoed waarmee ze spelen. Spelen met water, zand, klei en verf is meestal niet favoriet. Ze vinden het al gauw vies. Dit kan zover doorwerken dat zelfs het schrijven of het concentreren op een huiswerkopdracht voor problemen kan zorgen.

TastgevoelHet tastgevoel waarschuwt te weinig en wordt niet opgemerkt.
Hierbij merkt het kind nauwelijks dat het wordt aangeraakt, of dat het zelf iets aanraakt. De zintuigprikkels geven te weinig informatie door. Hierdoor ‘bestuurt’ zo’n kind zijn eigen lichaam minder goed, waardoor het onhandig is en zich bijvoorbeeld gauw stoot. Zulke kinderen spelen juist wel graag met materialen zoals zand, klei en verf.

Het evenwichtsgevoel waarschuwt te snel voor gevaar.
Een dergelijk kind is heel gevoelig voor bewogen worden. De zintuigprikkels reageren bij de geringste beweging of verandering van houding. Bewogen worden, stoeien en andere wilde spelletjes vindt hij/zij niet prettig. Hierdoor komen deze kinderen wat angstig over en zijn zij meestal minder bewegelijk dan anderen.

Het evenwichtsgevoel waarschuwt te weinig en wordt niet opgemerkt.
Deze kinderen merken te weinig wanneer ze bewogen worden. De zintuigprikkels geven te weinig informatie door. Bewogen worden, schommelen, stoeien en andere wilde spelletjes zijn favoriet. Zulke kinderen zijn vaak echte waaghalzen en ze zijn voortdurend in beweging.

naar boven